IKS 09-10/2006

Datum izida: 31. avg. 2006

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 45 KB)
 • Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter naložbene nepremičnine v SRS 1, 2, 6, 13 (2006) (pdf, 10127 KB)
 • Najemi v novih SRS
 • Spremembe SRS 3 (pdf, 2158 KB)
 • Pomembnejše spremembe SRS 5, 9 in 11 ter 18
 • Pomembnejše spremembe SRS 8 (2006) - kapital (pdf, 1494 KB)
 • SRS 10 - rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (pdf, 979 KB)
 • SRS 17 - odhodki (pdf, 911 KB)
 • Primerjalni pregled kontov in prehod na novi kontni načrt 1. januarja 2006 za gospodarske družbe in zadruge (pdf, 19099 KB)
 • Pripoznavanje prihodkov in odhodkov po pogodbah o gradbenih delih v izkazu poslovnega izida (pdf, 726 KB)
 • Pojasnila durs v zvezi z obdavčitvijo dobička pravnih oseb (pdf, 96 KB)

IKS 09-10/2006


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS