Tema:

Letno poročanje za gospodarstvo

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Konec leta moramo pripraviti različna poročila, v katerih lastnikom, zainteresirani javnosti in državnim organom razkrijemo poslovanje v obračunskem obdobju. Število in obseg poročil ter roki, v katerih poročila pripravljamo, so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih običajno lahko pripravimo v poenoteni obliki.

Dokončni poračun odbitka DDV za leto 2012

Zavezanci z ID-številko, ki odbijajo DDV ob upoštevanju odbitnega deleža, bodo tudi na začetku letošnjega leta poračunali odbitek DDV preteklega leta. Tako bodo izračunali dokončni odbitek za leto 2012, poračunali odbitek za leto 2012 in začeli uporabljati dokončni delež odbitka leta 2012 kot začasnega za leto 2013. Izračunane razlike odbitka bodo morali tudi računovodsko in davčno evidentirati.

Poročanje o DDV za leto 2012

Čeprav v Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano, je nekaj posamičnih letnih poročil vendarle predpisanih. Kratek pregled predstavlja poročila za leto 2012, ki jih bodo zavezanci dolžni predložiti Dursu v letu 2013.

Popravek odbitka DDV pri oddaji stavbe v najem

Pred začetkom gradnje stavbe investitor določi namen njene rabe. Pogosto pa se zgodi, da je po dokončani gradnji ne more uporabljati za predvideni namen, in jo odda v najem. Najemnine za stavbe so oproščene obračuna DDV, in če je najemodajalec za stavbo odbil DDV, ga mora popraviti. Izjemoma so lahko najemnine obdavčene, kadar ima najemnik identifikacijsko številko za DDV in pravico do celotnega odbitka DDV ter on in najemodajalec Dursu pošljeta posebno izjavo. Takrat popravek odbitka DDV ni potreben.

Temna plat svetlega zgleda

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Vstopamo v leto mnogih sprememb

Po 21. decembru je prišel 22. Sveta tako ni konec. Leto 2012 pošiljamo v arhiv in začenjamo z novim. Nov začetek vedno zbudi upanje. Bodimo optimisti.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS