Šef, ki si ga ne želiš izgubiti

Mislim o minljivosti se običajno izogibamo. Potisnemo jih nekam v ozadje in jih tam poskusimo preglasiti z vsakdanjimi skrbmi in optimizmom. Vsake toliko nam takšen pobeg ne uspe, saj so naša občutja v nekaterih primerih enostavno premočna. Tedaj se zavemo minevanja in zaključka poti, ki čaka vsakogar. 

In memoriam Stanku Koželju

Zdravnica Metka Klevišar je nekoč rekla, da je težko pozabiti človeka, ki ti je bil drag, še težje ga je izgubiti za vedno, a najtežje se je naučiti živeti brez njega. Predvsem slednjega se bomo morali naučiti vsi, ki smo sodelovali z dr. Stankom Koželjem. Najtežje bo za njegove najbližje, a gotovo tudi za vse sodelavce Zveze RFR, ki ne bodo mogli več dobiti nasveta od izkušenega strokovnjaka in prijatelja.

Gradnja nepremičnin

Evidentiranje poslovnih dogodkov pri gradnji nepremičnin računovodjem povzroča kar nekaj težav. Te se začnejo z različno dinamiko prejemanja računov izvajalcev, nadaljujejo pa s tem, da iz njih ni razvidno, ali gre za odhodek obdobja ali nastali stroški izpolnjujejo pogoje za usredstvenje. Če drži slednje, mora računovodja pravilno razvrstiti opredmetena osnovna sredstva v skupine. Sledita še določitev amortizacijske stopnje in možnost uveljavljanja davčnih olajšav.

Prenove nepremičnin

Zgradbe imajo resda dolgo dobo koristnosti, a bo morala organizacija pred potekom te dobe kljub temu zamenjati obrabljene dele, kot so napeljave, streha in stavbno pohištvo. Ker imajo ti deli drugačno dobo koristnosti od zgradbe, je različna tudi stopnja amortiziranja. Še preden pa organizacija stroške usredstvi v nabavno vrednost, mora presoditi, ali sploh izpolnjuje pogoje, kot jih določajo računovodski standardi. Če jih ne izpolnjuje, stroški predstavljajo odhodek obdobja.

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

S 1. julijem 2020 se je v javnem sektorju začela ponovno izplačevati redna delovna uspešnost. Ta se lahko ocenjuje in izplačuje mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Pred izplačilom je treba pravilno ugotoviti obseg sredstev, ki se lahko razdelijo, upoštevati pa je treba tudi omejitve pri velikosti zneskov posameznega uslužbenca. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo delovni pripomoček, s katerim se izračuna oboje.

Organiziranje dela na domu

Delo na domu, ki je bilo v Sloveniji prvič zakonsko urejeno že leta 1961, postaja vse pogostejša oblika dela. Delodajalec in delavec se lahko o takšni obliki dela sporazumeta z novo pogodbo o zaposlitvi, lahko pa mu ga delodajalec v primeru izrednih okoliščin tudi enostransko odredi. Poleg splošnih delovnopravnih pravil morata delavec in delodajalec pri delu na domu upoštevati še druge zahteve, kot sta izplačilo nadomestila za uporabo sredstev in preveritev domačih delovnih pogojev.

Zgledi glede velikosti nadomestila plače zaradi karantene

Od 11. julija velja Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Pod določenimi pogoji delodajalcem ponovno omogoča povračilo nadomestila plače za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V skoraj dveh mesecih veljavnosti zakona se je odprla vrsta praktičnih vprašanj v zvezi z velikostjo nadomestila plače delavca v karanteni, upoštevajoč različne okoliščine.

Oprostitev DDV pri opravljanju plačilnega prometa, depozitih in menjalniških storitvah

Plačilni promet, depoziti in menjalniške storitve so transakcije, oproščene DDV. Pri številnih podobnih in njim pomožnih storitvah pa opredelitev povzroča vedno več težav. Te po delčkih rešuje Sodišče EU z razlagami v sodbah. Finančne storitve, ki se lahko štejejo za oproščene DDV, morajo v skladu s sodno prakso tvoriti ločeno celoto, katere posledica je izpolnitev posebnih in bistvenih nalog finančne transakcije. Njen učinek mora biti prenos sredstev ter povzročitev spremembe v pravnem in finančnem položaju.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS