Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2018

Na koncu koledarskega leta večina pravnih oseb zasebnega sektorja sklene tudi poslovno leto. O letnem poslovanju morajo zainteresirani javnosti in državnim organom poročati v predpisani obliki. Računovodski izkazi so v pretežnem delu poenoteni. Roki za oddajo izkazov in spremljajočih poročil v letu 2018 ostajajo nespremenjeni. Davčni obračun Fursu se odslej oddaja le z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 26. 12. 2018 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS