Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2019

Približuje se čas, ko bodo morale organizacije, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, pripraviti letna poročila. Število in obseg poročil ter roki za oddajo so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Oblika izkazov obračunov in spremljajočih poročil ter roki oddaje ostajajo nespremenjeni. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih organizacije običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z najemi pri zaključevanju leta 2019

Spremenjeno računovodenje najema je pri najemnikih korenito poseglo v prikaz finančnega položaja in uspešnosti poslovanja. Čeprav prenovljeni standardi veljajo že dobro leto, se v praksi še vedno pojavljajo številna vprašanja. Pri telefonskem svetovanju in na posvetovanjih Zveze RFR dobivamo številne informacije o dilemah organizacij v praksi. V nadaljevanju so zato zbrana najpogostejša vprašanja in odgovori nanje.

Kratek pregled novosti pri DDV v letu 2020

S 1. januarjem 2020 bodo uveljavljene nove spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki v večini prenašajo evropske direktive v slovenski pravni red. S spremembami morajo biti seznanjeni predvsem davčni zavezanci, ki dobavljajo in pridobivajo blago znotraj EU ali ga skladiščijo na odpoklic v drugih državah. Novost je tudi opredelitev zaporednih dobav, kjer je uvedeno novo pravilo z eno izjemo. Novo pravilo enoznačno pove, katera od zaporednih dobav je oproščena dobava blaga znotraj EU.

Poročila o DDV za leto 2019

Letnega obračuna DDV v Sloveniji zavezancem ni treba oddajati. Kljub temu morajo pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja za preteklo leto. Poročila za leto 2019 morajo torej predložiti na začetku leta 2020; med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Poročilo oddajo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Spremembe ZDDV-1 prinašajo možnost sankcioniranja zavezancev, ki poročil ne oddajo.

Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko zaključi opravljanje dejavnosti na več načinov. Če zgolj preneha opravljati dejavnost, mora sestaviti zaključni izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter davčni obračun (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V zadnjem mora poračunati davčne učinke zaradi prenehanja. Obračunati oziroma poračunati mora tudi DDV.

Uspešno zaprite staro, odlično začnite novo

Kaj želim vsem računovodjem ob začetku novega poslovnega leta? To, kar bi nam vsem prišlo prav.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS