Tema:

POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Sestavitev letnega poročila za gospodarske družbe za leto 2015

Z letnim poročilom se družba predstavi zunanjim uporabnikom računovodskih informacij. V njem v celoti prikaže rezultate preteklega leta in načrte za poslovanje v prihodnosti. Sestaviti ga mora jasno, pregledno in razumljivo. Obseg razkritij se za poslovno leto 2015 ni pomembno spremenil, a že zakonske zahteve postavljajo na eno stran tehtnice obsežnost razkritij in na drugo stran njihovo kakovost.

Pravila skrbnega računovodenja

Pravila skrbnega računovodenja niso sestavni del SRS, ampak jih dopolnjujejo. Obravnavajo metodiko računovodskega predračunavanja, obračunavanja, knjigovodenja, nadziranja, analiziranja, informiranja in konsolidiranja.

Minimalna plača v letu 2016

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v velikosti minimalne plače, če pri delodajalcu v RS dela polni delovni čas. Ker pa je Zakon o minimalni plači iz zneska minimalne plače izvzel nekatere dodatke, lahko delavec, če dela v posebnih razmerah, dobi izplačilo, večje od minimalne plače, čeprav mu mora delodajalec dodati razliko do nje. Pri obračunu socialnih prispevkov pa delodajalec upošteva minimalno osnovo za njihov obračun.

DDV pri dobavi hrane in pijač

Okoliščine, v katerih pride do dobave hrane oziroma pijač, pomembno vplivajo na njeno obravnavo z vidika DDV. Lahko gre za dobavo blaga, lahko pa za opravljeno storitev, če ta prevladuje. Za pravilno ravnanje zavezancev je zelo pomembno, da vedo, ali gre za eno ali drugo, saj so od teh opredelitev odvisni kraj obdavčitve, stopnja DDV in morebitne oprostitve.

Sodna praksa s področja DDPO

Razvoj davčne stroke pomembno oblikuje tudi sodna praksa. Sodbe glede transfernih cen so precej redke in zato vedno koristne za razvoj tega področja. Pred zaključkom poslovnega leta in s tem povezanega davčnega obračuna pa sta pomembni temi tudi davčno priznavanje rezervacij in slabitev zalog.

Evidentiranje prometov pri obrnjeni davčni obveznosti

Pri poslovanju s tujino se zavezanci srečujejo s številnimi posebnostmi pri nastanku obveznosti za obračun DDV. Pazljivi morajo biti pri neenotni obravnavi obveznosti izdaje računa oziroma računa za predplačilo ter pri obravnavi potrditve pri poslovanju z gotovino. Prav tako se razlikujejo pravila za samoobdavčitev.

Priporočilo Slovenskega inštituta za revizijo v zvezi z aktuarskimi izračuni

V reviji IKS 2/16 je v sestavku Ponovno o vplivu aktuarskih izračunov na davčno osnovo zapisano, da bo Slovenski inštitut za revizijo predvidoma sprejel stališče o obračunavanju odloženih davkov od aktuarskih dobičkov in izgub.

Kako prenoviti davčni sistem?

Zakaj so nekatere skupnosti uspešnejše od drugih? Zakaj nekatere lokalne skupnosti, države, kulture in civilizacije napredujejo in druge razpadejo? Zato, ker nekaterim uspe povezati posameznike, jasno opredeliti njihov skupni interes in ga učinkovito uveljaviti.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS