IKS 01-02/2011

Datum izida: 30. dec. 2010

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 499 KB)
 • Računovodsko poročanje za leto 2010 (pdf, 1239 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 1966 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 719 KB)
 • Izkaz vseobsegajočega donosa (pdf, 1567 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske Borze (pdf, 5371 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2010 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 1791 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 1479 KB)
 • Izkaz gibanja kapitala (pdf, 1573 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 2603 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2010 (pdf, 1817 KB)
 • Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2010 (pdf, 1102 KB)
 • Zadnje objavljene novosti pri davku na dodano vrednost v letu 2011 (pdf, 1535 KB)
 • Davek na motorna vozila - novosti 2011 (pdf, 947 KB)

IKS 01-02/2011


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS