Predlagane spremembe SRS 2024

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija dal v javno razpravo spremembe in dopolnitve SRS. Ta je trajala do 19. septembra. Predlog sprememb je objavljen na spletni strani inštituta. Spremenjeni SRS bodo objavljeni v uradnem listu predvidoma decembra in bodo začeli veljati za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2024.

Kako organizacija pripoznava prihodke, kadar izdeluje izdelke po kupčevi specifikaciji

SRS 15 (2019) je v delu, ki se nanaša na pogodbe s kupci, korenito posegel v pravila pripoznavanja prihodkov. Zdi se, da je ob začetni uvedbi standarda leta 2019 večina organizacij podcenjevala spremembe, predvsem presojo, ali organizacija prihodke pripoznava v trenutku ali po stopnji dokončanosti. Še dodatno se zaplete pri pripoznavanju prihodkov, ko organizacija po kupčevi specifikaciji izdela orodje, ki ga uporabi pri proizvodnji izdelkov, ki jih je naročil ta isti kupec.

Solidarnostna pomoč in donacije zaradi poplav

Zaradi poplav so bili na delovnopravnem in davčnem področju sprejeti nekateri interventni ukrepi tako za organizacije kot za njihove zaposlene, ki so utrpeli škodo. Delodajalec lahko oškodovanemu zaposlenemu izplača solidarnostno pomoč. Uveljavljeni pa so bili še drugi ukrepi.

Delovnopravni interventni ukrepi za odpravo posledic poplav in plazov

Zaradi poplav in plazov so bili na delovnopravnem področju sprejeti interventni ukrepi za delodajalce, delavce, samozaposlene in upokojence. Mednje spadajo povračilo nadomestila plače zaradi odsotnosti delavca zaradi višje sile, prostovoljnega dela in odpravljanja posledic pri delodajalcu, delno povračilo nadomestila plače zaradi čakanja na delo, dan solidarnosti, neomejeno delo upokojencev in pomoč samozaposlenim.

Posebnosti pri obračunu DDV v povezavi s poplavami avgusta 2023

Ob vremenskih ujmah, ki so poleti 2023 prizadele Slovenijo, se pojavlja veliko vprašanj v zvezi s pravilnim obračunom DDV. Zavezanci, ki donirajo blago, storitve in denar, se ukvarjajo s pravilnim obračunom DDV od podarjenega. Prizadeti v poplavah pa morajo tudi pravilno obračunati DDV od uničenega v poplavah – blaga, opreme in nepremičnin.

Kako zanesljiva so naša poročila?

Prav je, da se računovodje vsake toliko časa vprašamo, kakšen je namen našega delovanja in kako uspešni smo pri doseganju tega namena. Lahko denimo začnemo pri našem osnovnem in najbolj očitnem opravilu: evidentiramo in razvrščamo poslovne dogodke ter na njihovi osnovi pripravimo finančne izkaze in davčne obračune. Pa je to vse ali je naša vloga več kot samo to? 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS