IKS 03/2007

Datum izida: 22. feb. 2007

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • Posodi mi jurja
 • Letna poročila določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 64 KB)
 • Sestavljanje računovodskih izkazov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 266 KB)
 • Zgledi računovodskih izkazov in prilog računovodskih izkazov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 7168 KB)
 • Letna poročila drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 57 KB)
 • Sestavljanje računovodskih izkazov drugih uporanbikov enotnega kontnega načrta (pdf, 189 KB)
 • Zgledi računovodskih izkazov in prilog računovodskih izkazov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 8625 KB)
 • Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finanac - obvezna priloga k poročilu o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (pdf, 1455 KB)
 • Končni obračun amortizacije pri pravnih osebah javnega prava (pdf, 95 KB)
 • Sestavljanje premoženjskih bilanc uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 4546 KB)
 • Letna poročila pravnih oseb zasebnega prava (pdf, 69 KB)
 • Sestavljanje računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava (pdf, 224 KB)
 • Letna poročila društev (in invalidskih organizacij) (pdf, 50 KB)
 • Sestavljanje računovodskih izkazov društev (in invalidskih organizacij) (pdf, 163 KB)
 • Posebnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva (pdf, 86 KB)
 • Dokončni poračun odbitka vstopnega DDV za leto 2006 (pdf, 2410 KB)

IKS 03/2007


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS