Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN morajo poslovno leto 2013 zaključiti po stanju 31. decembra ter o njem pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Z namenom priprave podatkov in informacij za letno poročilo morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na osnovi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Oblike dela upokojencev

Upokojencem, ki bodo po 1. januarju 2014 še naprej opravljali dejavnost ali jo bodo začeli opravljati na novo, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prenehal nakazovati pokojnino. Če jo bodo želeli obdržati v celoti, se bodo morali odločiti za drugo obliko dela, ki ne vpliva na izplačilo pokojnine: delo po podjemni pogodbi, po avtorski pogodbi, po pogodbi o poslovodenju, po pogodbi o začasnem in občasnem delu ali osebno dopolnilno delo. Dejavnost bodo lahko opravljali prek družbe, vendar le, če ne bodo hkrati njeni lastniki in poslovodje, vpisani v register.

Povečan obseg poročanja Dursu

V novem letu bomo morali poročati o dohodkih iz delovnega razmerja, od katerih ne obračunavamo niti dohodnine niti prispevkov za socialno varnost. Durs bomo mesečno obveščali o izplačanih povračilih stroškov, odpravninah, jubilejnih nagradah, solidarnostnih pomočeh in premijah za dodatno pokojninsko zavarovanje. Poleg tega bomo sporočali podatke o nepremičninah v najemu ter podrobnosti o vzdrževanih družinskih članih, olajšavah in vrstah bonitet.

Roki za oddajo davčnih napovedi in obračunov davka

Davčni zavezanci lahko davčno obveznost izpolnijo s samoobdavčitvijo, prek davčnega odtegljaja ali prek davčne odmere, torej z davčnim obračunom, obračunom davčnega odtegljaja ali davčno napovedjo. Neoddaja ali prepozna oddaja napovedi in obračunov je davčni prekršek, sankcija pa je predvidena tudi za oddajo napovedi in obračunov z napačnimi ali pomanjkljivimi podatki. Davčni predpisi v določenih primerih in pod posebnimi pogoji zavezancem omogočajo nekaznovano izpolniti davčno obveznost tudi z zakasnitvijo. Samoprijava je bila uvedena prav zato, da bi spodbudili zavezance, da naknadno ugotovljene nepravilnosti v napovedih in obračunih čim prej sporočijo davčnemu organu in se hkrati razbremenijo prekrška.

40 let revije IKS

S to številko je revija IKS dopolnila 40 let. To je suh podatek, a za njim se skriva bogata vsebina: leta truda in uspehov, zadovoljstva in težkih trenutkov, vztrajnosti in pomislekov, številni ustvarjalci in bralci, predvsem pa na desettisoče strani z bogastvom strokovnega znanja, ki je pomagalo množici računovodij, knjigovodij, finančnikov, davčnikov in drugih bralcev.

Pospravljanje predalov

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Napisala se je velika zgodba in vi imate v njej osrednjo vlogo

Tokratna številka revije IKS je nekaj posebnega, saj smo z njenim izidom dopolnili 40 let izhajanja. Anekdota, ki jo vedo povedati starejši kolegi, pravi, da je gospa Marjana Pečenko, nekdanja svetovalka pri Zvezi RFR, leta 1974 prišla v službo z novim kosom garderobe in osnutkom zunanjega videza revije z imenom vred: Informacije o knjigovodstvu in stroki − IKS. In ime se je prijelo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS