Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Vpliv COVID-19 na zaključevanje poslovnega leta 2020

Zaključevanje poslovnega leta 2020 bodo zaznamovale presoje poslovodstva. Te segajo od ustreznosti predpostavke delujoče organizacije, primernosti računovodskih ocen ter potrebnih oslabitev finančnih in nefinančnih sredstev do gotovosti pripoznanih prihodkov v povezavi s prejetimi državnimi pomočmi. Presoje v računovodske izkaze vnašajo določeno mero subjektivnosti. Prav zato je ključno, da organizacija upošteva vsa dejstva in okoliščine, ki so ji na voljo na dan bilanciranja.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2020

Zaradi pravilne odmere dohodnine morajo izplačevalci dohodkov davčnemu organu do 31. januarja 2021 predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročajo le o tistih, o katerih med letom še niso, med katere se prištevajo določeni dohodki, oproščeni plačila dohodnine. V nekaterih primerih družbe poročajo tudi o spremembah pri lastniških deležih, če o tem niso poročali notarji. Novost je poročanje o naknadnih vplačilih kapitala.

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Organizacije lahko s suspenzom pogodbe o zaposlitvi omogočijo mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so vezane na opravljanje dela. Do suspenza lahko pride po zakonu (odvzem prostosti delavcu) ali na podlagi dogovora med delodajalcem in delavcem (izvajanje nalog v javnem interesu ali osebne okoliščine). Vendar delavcu zaradi tega delovno razmerje ne preneha, ga pa delodajalec v tem času odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Na delo se mora vrniti v petih dneh po prenehanju suspenza.

Poročila o DDV za leto 2020

Zavezanci morajo tudi za področje DDV pripraviti nekatera letna poročila. Med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Prav tako poročilo o dobavah na daljavo kljub napovedanim spremembam zakonodaje s 1. januarjem 2021 ne bo zadnje, saj se spremembe zaradi COVID-19 premikajo na kasnejši datum. Poročilo oddajo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Poročila za leto 2020 predložijo na začetku leta 2021.

Zapustil nas je prof. dr. Ivan Turk, častni član Zveze RFR

Prof. dr. Ivan Turk je bil doktor ekonomskih znanosti, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni poslovni finančnik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Posvetovanja Zveze RFR si lahko odslej ogledate tudi iz pisarne

Potreba po jasnih in uporabnih strokovnih informacijah je velika tudi takrat, ko dogodki v živo niso možni. Zato je Zveza RFR z decembrom 2020 pripravila sodobna, praktično zasnovana in udobna digitalna izobraževanja. Dogodki so posneti in organizirani v krajše enote ter opremljeni z obsežnim dodatnim gradivom, zato jih lahko spremljate kadarkoli hočete, kolikor časa želite, na katerikoli napravi.

Vrnitev sreče in zdravja

Zaželeti srečno in zdravo novo leto je vedno zvenelo nekoliko izrabljeno in prazno. V obdobju zaključevanja leta smo se ponavljajočemu voščilu trudili dodati še nekaj izvirnih misli, s katerimi smo prejemniku pokazali, da poznamo njega in njegove želje. Letos imajo te besede drugačen zven. Ko letos zaželimo sreče in zdravja v prihodnjem letu, besedi sreča in zdravje ne zvenita monotono in neosebno, saj si v prihajajočem letu večina želi prav tega. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS