Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz denarnih tokov za leto 2018

Zgolj srednje velike in velike organizacije sestavljajo izkaz denarnih tokov, ki v zadnjem času postaja vse pomembnejši. Prikazuje, na kakšen način organizacija pridobiva denarna sredstva in kako jih porablja. Prejemke in izdatke organizacija prikazuje v treh podbilancah izkaza denarnega toka, in sicer pri poslovanju, pri investiranju in pri financiranju.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS