IKS 04/2003

Datum izida: 27. mar. 2003

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 1206 KB)
 • Enoumnost ni (nujno) enoumje
 • Zgled bilance stanja za poslovno leto 2002 (pdf, 13457 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2002 (pdf, 10096 KB)
 • Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (pdf, 5712 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 21525 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida (pdf, 19659 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2002 (pdf, 3407 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza finančnega izida iz SRS 26 (pdf, 14472 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 6527 KB)
 • Novosti pri predložitvi letnih poročil družb (pdf, 6431 KB)
 • Posebnosti sestavljanja zaključnega računa za zadruge (pdf, 9579 KB)
 • Letno poročilo ter napoved za odmero in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti zasebnikov za leto 2002 (pdf, 38522 KB)
 • Novosti pri predložitvi letnih poročil podjetnikov (pdf, 4615 KB)
 • Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2002 (pdf, 13904 KB)
 • Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca (pdf, 4496 KB)
 • Davčni postopek za vsak dan (4) (pdf, 8637 KB)

IKS 04/2003


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS