Tema:

POPIS

Letni popis sredstev in obveznosti

Najmanj enkrat letno, običajno čim bližje koncu poslovnega leta, organizacija popiše sredstva in obveznosti. Namen popisa je zagotoviti, da postavke v poslovnih knjigah odražajo dejansko stanje. Če je organizacija, ki izvaja popis, zavezanec za DDV, mora ob ugotovljenih popisnih primanjkljajih presojati, ali je treba take dogodke tudi obdavčiti.

Poudarki pri zaključevanju poslovnega leta v javnem sektorju

Poslovno leto 2023 je bilo za številne organizacije v javnem sektorju pestro: od poplav, ki so jih prizadele posredno ali neposredno, do začetka obveznih revizij računovodskih izkazov v zdravstvenih zavodih. Ti dogodki so pod vprašaj postavili primernost kar nekaj obstoječih računovodskih obravnav.

Kako pravilno presojati, ali pogodba vsebuje najem

Najemne pogodbe niso samo tiste, ki v nazivu vsebujejo besedo najem. V praksi se pojavlja vse več poslovnih dogodkov, pri katerih je najem skrit v prodajni oziroma nakupni pogodbi. Če računovodja ni dovolj pozoren in skrben ter ne razdeli nenajemnih sestavin od najemnih, bo takšen poslovni dogodek v poslovnih knjigah nepravilno pripoznan. Posledično bo v računovodskih izkazih napaka, kar ima lahko za posledico tudi napačno obračunane davčne obveze.

Novi obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje v praksi

Od dohodkov iz delovnega razmerja za januar 2024 in vseh naslednjih bo moral delodajalec odtegovati nov, dodatni obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Do prve uskladitve bo znašal 35 EUR mesečno, bremenil pa bo zavarovanca, torej zaposlenega.

Pomembne omejitve pri izplačilu za poslovno uspešnost

Delovnopravni in davčni vidik izplačil za poslovno uspešnost sta bila v reviji IKS že obravnavana. Tokrat so podrobneje predstavljeni kriteriji, ki dopuščajo izplačilo takšne nagrade. Pri tem bodo morali biti zavezanci v naslednjem obdobju še posebej pozorni na interventno zakonodajo, zaradi katere v letu 2023 tovrstna izplačila niso združljiva s prejeto državno pomočjo.

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih prinašajo nove pravice oskrbovalcem in delavcem, ki so žrtve nasilja v družini, pa tudi pravico do odklopa. Nekatere že obstoječe institute pa novela le dopolnjuje ali spreminja. Med njimi so nove obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta in drugi.

Očarani in razočarani

Zdi se mi, da se novoletne okrasitve pojavljajo vsako leto hitreje. V času pisanja tega uvodnika smo še globoko v novembru, pa na trgih že rastejo novoletne jelke iz televizijskih reklam ter cingljajo zvončki in kraguljčki.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS