IKS 04/2012

Datum izida: 29. mar. 2012

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 217 KB)
 • Spodbude in vzpodbude
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2011 (pdf, 2711 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2011 (pdf, 3142 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 2698 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2011 (pdf, 1486 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2011 (pdf, 495 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 913 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 459 KB)
 • Poslovno poročilo 2011 po načelih celovitega (integriranega) poročanja (pdf, 538 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2011 (pdf, 12821 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2011 (pdf, 7746 KB)
 • Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2012 (pdf, 2501 KB)
 • Dokončni poračun odbitka DDV za leto 2011 - dodatek (pdf, 1618 KB)

IKS 04/2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS