Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim institucijam.

Spremembe letnega poročanja za poslovno leto 2016

Določbe spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na računovodenje, gospodarske družbe uporabljajo za poslovna leta od 1. januarja 2016. Zaradi spremembe SRS, ki časovno sovpada z omenjenim zakonom, pa je v nekaterih delih drugačno tudi letno poročanje. Novi SRS prinašajo predvsem pomembno poenostavitev računovodenja. Ker SRS ne uporabljajo le gospodarske družbe, temveč tudi druge organizacije, bo tudi pri njih prišlo do sprememb pri letnem poročanju za poslovno leto 2016.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Davčni zavezanci lahko zmanjšajo davčno osnovo tudi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj. Ta znaša 100 % zneska vlaganj za ta namen. Vendar to ne velja za družbe in podjetnike, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki. Izkušnje kažejo, da se pogoji za uveljavljanje te olajšave z razvojem prakse ter stališči Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in davčnega organa zaostrujejo.

Davčni nadzor olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

Davčni organ je opravil že kar nekaj davčnih nadzorov pri zavezancih, ki so uveljavili to olajšavo. Tudi letos dejavno nadzira to področje. Čeprav je praksa različna, je mogoče zaznati skupno značilnost. Davčni organ namreč za uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj zahteva vedno več dokazil.

Obdavčitev najemnin pri samostojnih podjetnikih in fizičnih osebah

Najemnine fizičnih oseb iz oddajanja nepremičnin v najem so obdavčene z dohodnino. Najprej je treba ugotoviti, ali je najemodajalec dejansko prejel dohodek iz oddajanja premoženja v najem ali dohodek za zagotavljanje nastanitve oziroma prenočitve. Zadnje je namreč gostinska dejavnost in je treba upoštevati posebna pravila. Dohodki iz nastanitev so obdavčeni z dohodnino od dohodka iz dejavnosti, kar velja tudi za nastanitve prek oglaševalskih portalov, kot sta Airbnb in Booking.com.

Uradna dejanja in neuradna ozadja

Pred dnevi so na ministrstvu na novo pojasnili Resnico. V tokratnem pojasnilu, ki je že četrto, so Resnico opisali še bolj iskreno in natančno kot pred tremi meseci in vsekakor bolje kot pred pol leta in pred dvema letoma in pol. Četrto pojasnilo je nedvomno boljše, saj ga je podpisal minister, prejšnja tri pa le nižji državni uradniki. Dodatna pojasnila ministrstva so potrebna, ker Resnica, kot je bila uzakonjena pred štirimi leti, ni več povsem usklajena z današnjimi potrebami.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS