Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Poudarki pri sestavitvi izkaza poslovnega izida za leto 2018

Poleg bilance stanja je izkaz poslovnega izida temeljni računovodski izkaz. V njem organizacije prikažejo, kako uspešno so poslovale v poročajočem letu v primerjavi z letom prej. Za poslovno leto 2018 bodo organizacije zadnjič pred spremembo SRS 15 – Prihodki, ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2019, te pripoznavale ob prenosu tveganj in koristi ter brez ugotavljanja ločenih izvršitvenih obvez.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS