Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov lahko v skladu s SRS 26 sestavimo po različici I (neposredna metoda) ali po različici II (posredna metoda). Pri izkazu denarnih tokov po različici II sta v zgledih prikazani obe možni obliki, običajna in skrajšana, za obe obliki pa dve možnosti: najprej so kot denarni tokovi pri poslovanju prikazani plačani davki od dohodkov pravnih oseb, kar je priporočljivejše, nato pa obračunani. Družbe, ki morajo obravnavani izkaz sestavljati, se same odločajo, katero obliko izkaza bodo sestavile.

Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS