Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Sestavitev računovodskih izkazov

Družbe zunanjim in tudi notranjim uporabnikom računovodskih informacij poročajo predvsem z letnim poročilom. To je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in priloge s pojasnili k njim.

Dr. Marjan Odar, Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS