Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Sodobne smernice za pripravo poslovnega poročila

Podjetje, zavezano reviziji, s poslovnim poročilom pojasni in dopolni računovodsko poročilo, predstavi predvidevanja za prihodnje poslovanje in vključi druge dodatne informacije, ki jih uporabniki letnega poročila potrebujejo pri poslovnem odločanju. Podjetje se ob upoštevanju zakonskih okvirnih zahtev samostojno odloči, katere vrste informacij bo predstavilo ter v kolikšnem obsegu in kako. Zato imajo vsi, ki so vključeni v proces priprave poslovnega poročila, veliko odgovornost.

mag. Blanka Vezjak
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS