Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Izkaz gibanja kapitala

Družbe, ki morajo sestavljati izkaz gibanja kapitala, se same odločajo, katero obliko bodo uporabile. Lahko se odločijo za sestavitev izkaza gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, ali pa za sestavitev izkaza, pri katerem je razčlenitev nekaterih vrstičnih postavk namesto v izkazu predstavljena v pojasnilih k letnemu poročilu.

Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS