Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za podjetja, ki niso zavezana reviziji

Mikro in majhna neborzna podjetja so dolžna v prilogi k svojima izkazoma podati informacije, ki jih zahtevajo ZGD-1 in SRS, s katerimi dodatno pojasnijo svoje poslovanje v preteklem poslovnem letu in zneske v izkazih.

mag. Blanka Vezjak
Datum objave: 28. 02. 2013 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS