Obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov

Zasebniki, ki ugotavljajo osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, vodijo poslovne knjige ter sami izračunavajo akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga sestavljajo za davčno leto, enako koledarskemu letu. Novi obrazec za davčni obračun ima več prilog, ki jih morajo, če imajo podatke zanje, priložiti davčnemu obračunu.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS