Davčne olajšave za Pokolpje

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb iz Pokolpja (občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Semič in Metlika) lahko že za leto 2012 uveljavljajo posebne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (UL RS 26/11) in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (UL RS 8/12).

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS