Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Preverjalni seznam razkritij

Preverjalni seznam razkritij vsebuje vsa pojasnila, ki jih morajo podjetja predstaviti v prilogah k svojim računovodskim izkazom za leto 2012. Gre za zahteve Zakona o gospodarskih družbah in SRS. Način razkrivanja oziroma razporeditev razkritij ni predpisan(a); podjetje jih lahko razvrsti poljubno. Pomembno je, da so upoštevana vsa razkritja, ki se zahtevajo in v podjetju pridejo v poštev, in da so predstavljena jasno in pregledno.

mag. Blanka Vezjak
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS