Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25

Izkaz poslovnega izida prikazuje poslovni izid obračunskega obdobja. Po Zakonu o gospodarskih družbah in SRS 25 sta možni dve različici izkazov in sami se lahko odločimo, katero bomo izbrali. Velika večina družb v Sloveniji sestavlja izkaz poslovnega izida po različici I. Družbe, ki niso zavezane reviziji, sestavijo le izkaz poslovnega izida (tako kot v preteklosti), ni pa jim treba sestavljati izkaza drugega vseobsegajočega donosa. Tega po SRS 25 namreč sestavljajo tiste družbe, ki so zavezane reviziji, pa tudi vse tiste, ki računovodijo po MRS.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS