Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Opomnik za sestavitev letnega poročila za leto 2012

Za kakovost sestavljenega letnega poročila so odgovorni najvišje vodstvo podjetja in njegovi nadzorni organi, odvisna pa je od njihove zavzetosti in pričakovanj, usmeritve in nadzora. Imenovana skupina za sestavitev letnega poročila deluje v skladu z danimi usmeritvami. Pri tem si lahko pomaga z opomnikom za sestavitev letnega poročila, ki smo ga pripravili na podlagi priporočil dobre prakse. Izziv je predvsem celovito (integrirano) poročanje, s povezanimi in uravnoteženimi informacijami, tudi bolj pregledno in manj obsežno, a z vsemi bistvenimi informacijami za potrebe odločanja uporabnikov letnega poročila.

mag. Blanka Vezjak
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS