Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2012

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do konca marca 2013 Dursu poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je sestavni del priloge 1 k davčnemu obračunu.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS