Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za podjetja, ki so zavezana reviziji

Vključitev vseh zahtevanih razkritij na ustrezen način, brez dodajanja nepotrebnih oziroma nepomembnih, je ena bistvenih odgovornosti podjetja pri pripravi letnega poročila. Vanj mora vključiti vse v ZGD-1 zahtevane informacije in vse pomembne, določene s SRS, ter morebitne dodatne, potrebne za razumevanje premoženjsko-finančnega položaja ob koncu poslovnega leta in uspešnosti poslovanja v tem letu.

mag. Blanka Vezjak
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS