Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko zaključi opravljanje dejavnosti na več načinov. Če zgolj preneha opravljati dejavnost, mora sestaviti zaključni izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter davčni obračun (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V zadnjem mora poračunati davčne učinke zaradi prenehanja. Obračunati oziroma poračunati mora tudi DDV.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS