Kratek pregled novosti pri DDV v letu 2020

S 1. januarjem 2020 bodo uveljavljene nove spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki v večini prenašajo evropske direktive v slovenski pravni red. S spremembami morajo biti seznanjeni predvsem davčni zavezanci, ki dobavljajo in pridobivajo blago znotraj EU ali ga skladiščijo na odpoklic v drugih državah. Novost je tudi opredelitev zaporednih dobav, kjer je uvedeno novo pravilo z eno izjemo. Novo pravilo enoznačno pove, katera od zaporednih dobav je oproščena dobava blaga znotraj EU.

Poročila o DDV za leto 2019

Letnega obračuna DDV v Sloveniji zavezancem ni treba oddajati. Kljub temu morajo pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja za preteklo leto. Poročila za leto 2019 morajo torej predložiti na začetku leta 2020; med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Poročilo oddajo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Spremembe ZDDV-1 prinašajo možnost sankcioniranja zavezancev, ki poročil ne oddajo.

Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko zaključi opravljanje dejavnosti na več načinov. Če zgolj preneha opravljati dejavnost, mora sestaviti zaključni izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter davčni obračun (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V zadnjem mora poračunati davčne učinke zaradi prenehanja. Obračunati oziroma poračunati mora tudi DDV.

Obvezni interni kadrovski akti

Interni akti so treh vrst. V prvo spadajo tisti, ki so obvezni in jih predpisuje zakonodaja. V drugi kategoriji so akti, ki so obvezni samo za nekatere delodajalce, v tretji pa so neobvezni akti. Na kadrovskem področju mora delodajalec imeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, pravilnik o mobingu, pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti in drugih substanc ter načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, pa mora imeti še akt o sistemizaciji delovnih mest.

IKS 01/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS