Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2019

Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri poročanju za leto 2019 ni posebnosti, razen novosti v zvezi z najemi in prihodki zaradi sprememb računovodskih standardov.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS