Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2019

Samostojni podjetniki morajo Ajpesu predložiti letno poročilo za leto 2019 za javno objavo ter statistične in druge namene do 31. marca 2020. Podjetniki normiranci in drugi zasebniki te obveze nimajo. Tisti, ki ustrezajo merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze sestavljajo tudi v strnjeni obliki. Srednje veliki in veliki podjetniki pa so dolžni pripraviti tudi pojasnila k računovodskim izkazom.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS