Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2019

Nepridobitne organizacije morajo pripraviti letno poročilo za leto 2019. Kot velja za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016, računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov. Glavni poudarki pri pojasnilih k računovodskim izkazom so navedeni v SRS 34.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS