Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2019

Društva in invalidske organizacije pripravijo letno poročilo za obračunsko leto 2019. Tisti del poročila, ki se nanaša na računovodske podatke, izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov. Bilančne sheme so poenotene in veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Zato morajo razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti ter ločeno izkazovati prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS