Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2019

Približuje se čas, ko bodo morale organizacije, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, pripraviti letna poročila. Število in obseg poročil ter roki za oddajo so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Oblika izkazov obračunov in spremljajočih poročil ter roki oddaje ostajajo nespremenjeni. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih organizacije običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS