Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz denarnih tokov za leto 2019

Izkaz denarnih tokov prikazuje način, kako organizacija pridobiva in porablja denarna sredstva. Sestavljen je iz treh podbilanc: iz poslovanja, investiranja in financiranja. Sestavitev izkaza je obvezna samo za organizacije, ki se po velikostnih merilih razvrščajo med srednje velike in velike.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS