Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

Organizacije v izkazu gibanja kapitala predstavijo spremembe vseh sestavin med začetnim in končnim stanjem kapitalskih postavk, prikazanih v bilanci stanja. Poseben, a obvezen dodatek k izkazu je prikaz bilančnega dobička oziroma izgube. Ta kategorija uporabnikom izkaza pove, kolikšen znesek lahko družba izplača lastnikom v obliki dividend.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS