Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Zaključevanje bilance stanja za leto 2019

Srednje velike in velike organizacije se bodo pri zaključevanju bilance stanja za poslovno leto 2019 srečevale z nekoliko večjimi izzivi kot majhne in mikro organizacije. Edina novost za slednje je sprememba vrednotenja finančnih naložb, medtem ko bodo morale prve pri vseh najetih sredstvih pripoznavati pravico do uporabe sredstva in obveznost iz najema. Posledično se bo lahko pomembno spremenil finančni položaj poročajoče organizacije.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS