Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Sestavitev letnega poročila za gospodarske družbe za leto 2015

Z letnim poročilom se družba predstavi zunanjim uporabnikom računovodskih informacij. V njem v celoti prikaže rezultate preteklega leta in načrte za poslovanje v prihodnosti. Sestaviti ga mora jasno, pregledno in razumljivo. Obseg razkritij se za poslovno leto 2015 ni pomembno spremenil, a že zakonske zahteve postavljajo na eno stran tehtnice obsežnost razkritij in na drugo stran njihovo kakovost.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS