Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Izkaz denarnih tokov

Pri letnem poročanju o delovanju družbe je izkaz denarnih tokov pogosto zapostavljen, čeprav spada med enega od najpomembnejših izkazov. Vsebuje namreč informacije, ali ima družba dovolj denarnih sredstev, iz katere dejavnosti jih pridobiva in kako jih porablja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS