Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2015

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do 31. marca 2016 Fursu elektronsko poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je del priloge 1 k davčnemu obračunu. Sestavek predstavlja zgled sestavitve takega obračuna.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS