Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, za leto 2015

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, v delu V priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo akontacijo dohodnine za preteklo davčno leto in predhodno akontacijo dohodnine za naslednje. Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in 80 % normiranih odhodkov, pa v delu VI priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo dohodnino za preteklo davčno leto in akontacijo dohodnine za naslednje. Novi sta prilogi 1 in 2 davčnega obračuna. Zavezanci ga morajo predložiti najkasneje do 31. marca 2016.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS