Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom

Obseg pojasnil, ki spremljajo računovodske izkaze, je odvisen od velikosti družbe. Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov morajo velike družbe in tiste, ki delujejo v javnem interesu, razkrivati največ podatkov. Vse pa morajo pri pripravi pojasnil upoštevati Zakon o gospodarskih družbah in Slovenske računovodske standarde.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS