Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa

Temeljni računovodski izkaz, v katerem družba prikaže resnično in pošteno ustvarjen poslovni izid za poslovno leto, je izkaz poslovnega izida. Skupaj z izkazom drugega vseobsegajočega donosa sestavlja izkaz celotnega vseobsegajočega donosa. Ta vsebuje vse spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS