Pravila skrbnega računovodenja

Pravila skrbnega računovodenja niso sestavni del SRS, ampak jih dopolnjujejo. Obravnavajo metodiko računovodskega predračunavanja, obračunavanja, knjigovodenja, nadziranja, analiziranja, informiranja in konsolidiranja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS