DDV pri dobavi hrane in pijač

Okoliščine, v katerih pride do dobave hrane oziroma pijač, pomembno vplivajo na njeno obravnavo z vidika DDV. Lahko gre za dobavo blaga, lahko pa za opravljeno storitev, če ta prevladuje. Za pravilno ravnanje zavezancev je zelo pomembno, da vedo, ali gre za eno ali drugo, saj so od teh opredelitev odvisni kraj obdavčitve, stopnja DDV in morebitne oprostitve.

Sodna praksa s področja DDPO

Razvoj davčne stroke pomembno oblikuje tudi sodna praksa. Sodbe glede transfernih cen so precej redke in zato vedno koristne za razvoj tega področja. Pred zaključkom poslovnega leta in s tem povezanega davčnega obračuna pa sta pomembni temi tudi davčno priznavanje rezervacij in slabitev zalog.

Evidentiranje prometov pri obrnjeni davčni obveznosti

Pri poslovanju s tujino se zavezanci srečujejo s številnimi posebnostmi pri nastanku obveznosti za obračun DDV. Pazljivi morajo biti pri neenotni obravnavi obveznosti izdaje računa oziroma računa za predplačilo ter pri obravnavi potrditve pri poslovanju z gotovino. Prav tako se razlikujejo pravila za samoobdavčitev.

Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, za leto 2015

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, v delu V priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo akontacijo dohodnine za preteklo davčno leto in predhodno akontacijo dohodnine za naslednje. Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in 80 % normiranih odhodkov, pa v delu VI priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo dohodnino za preteklo davčno leto in akontacijo dohodnine za naslednje. Novi sta prilogi 1 in 2 davčnega obračuna. Zavezanci ga morajo predložiti najkasneje do 31. marca 2016.

Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2015

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do 31. marca 2016 Fursu elektronsko poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je del priloge 1 k davčnemu obračunu. Sestavek predstavlja zgled sestavitve takega obračuna.

IKS 03/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS