Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Poslovno poročilo

Družba vsako leto sestavi letno poročilo, ki prikazuje, kako uspešno je poslovala. Poleg računovodskega poročila je njegova glavna sestavina tudi poslovno poročilo. To je listina, ki povezuje družbo s finančno javnostjo. Zagotovi ji informacije o uspešnosti poslovanja, pomembnih dejavnostih in strategiji. A ker se zahteve po razkritjih večajo, se lahko družbam v želji, da bi izpolnile vse zakonske zahteve, hitro zgodi, da poročilo postane nepregledno.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS