Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Izkaz gibanja kapitala

Srednje velike in velike gospodarske družbe ter male družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, sestavljajo izkaz gibanja kapitala. V njem prikažejo spremembe na postavkah kapitala, ki se nanašajo na posle z lastniki. Med pomembnejšimi poudarki velja omeniti udeležbo zaposlenih pri dobičku, popravljanje napak, ki vplivajo na postavke kapitala, in razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS