Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Zaključevanje izkaza poslovnega izida za leto 2020

Za poslovno leto 2020 bo ključna pravilna določitev velikosti prihodkov predvsem zaradi vračila prejetih sredstev državne pomoči in neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija. Pri tem je treba opozoriti, da če je organizacija posel opravila v letu 2020, za odložitev prihodkov ne bo zadostovalo, da ni izdala računa. Prihodke bo lahko odložila le, če do konca poslovnega leta 2020 obvladovanje blaga ali storitve ni prešlo na kupca.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS